۱۷:۳۴ - چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور                               با یار آشنا سخن آشنا بگو

 

 

مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

با مدیریت سرکار خانم دکتر افسانه علیزاده اصلی، استادیار گروه روانشناسی از سال ۱۳۹۵ با هدف مشاوره و خدمت رسانی در امور مختلف روابط اجتماعی تاسیس و آماده خدمت رسانی می باشد.