تماس با ما

 

 

آدرس: بوئین زهرا-کیلومتر ۳ جاده تهران-جنب بیمارستان امیرالمومنین-دانشگاه آزد اسلامی واحد بویین زهرا

کد پستی:۳۴۵۱۶۸۶۷۹۹

فاکس:  
۳۴۲۲۵۳۱۶
 

کارشناس مربوطه:   آقای سید جعفر موسوی

تلفن:    ۳۴۲۲۰۸۴۷-۰۲۸      داخلی : ۱۸۲