هدف مرکز مشاوره

 

 

با توجه به ضرورتهای پیش گفته و با عنایت به وجود مشاوران متخصص در رشته های مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا و با لحاظ کمبود یک مرکز مشاوره تخصصی در شهرستان بوئین زهرا ، برای کمک به دانشجویان و شهروندان شهرستان مذکور جهت اداره و رفع مسایل و مشکلات عمده  دوران زندگی دانشجویی و روابط اجتماعی، مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه در قالب دفتری مجهز به امکانات آموزشی و مدرسین، از سال ۱۳۹۵ تأ سیس و راه اندازی شده و با بهره گیری از دانش اساتید و اعضای هیأت علمی اداری مدرک دکتری تخصص در رشته  های مختلف، خدمات متنوع و متعددی را به مراجعه کنندگان ارائه می کند.